APROBA CENTRUM KSZTAŁCENIA jest polską firmą szkoleniową organizującą szkolenia, kursy, konferencje oraz audyty na terenie całego kraju.Oferujemy Naszym Klientom usługi szkoleniowe z następujących zakresów:

 • prawa cywilnego i handlowego
 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • ochrony środowiska
 • finansów
 • kadr
 • podatków
 • księgowości
 • rachunkowości
 • świadczeń społecznych
 • informatyki

  oraz

 • AUDYTY z zakresu ochrony danych osobowych
 • doradztwa w zakresie pozyskiwania środków
       z Unii Europejskiej
 • pisania i składania wniosków.

  Wszystkie nasze szkolenia i treningi są profesjonalnie zaprojektowane stosownie do potrzeb i oczekiwań wszystkich naszych Klientów


Aproba Centrum Kształcenia

NOWOŚĆ - Podatniku, od 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie duże zmiany w prawie podatkowym, które będą stanowić rewolucję, jakiej nie było od wielu lat. Zapoznaj się już dzisiaj z przepisami uchwalonymi oraz planowanymi na rok 2017.
Najważniejsze zmiany wynikające z uchwalonych aktów prawnych, w tym czekających na głosowanie w senacie lub podpis Prezydenta.

- e-Deklaracje obowiązkowe od 2017 roku
- Brak wymagalności złożenia korekty deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem
- Nowe formularze PIT – do rozliczenia rocznego za 2016
- Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro
- Powstanie przychodu w dacie otrzymania zaliczki zarejestrowanej przy użyciu urządzenia fiskalnego.
- Zmiany wynikające z projektów aktów prawnych
- Zmiany w uldze za złe długi
- Rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnych obciążeniem
- Mechanizm odwrotnego obciążenia powiększony m.in. o: złoto w postaci surowca bądź półproduktu, telefony komórkowe, smartfony.
- Wprowadzenie limitu ograniczającego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT do transakcji dokonanych na rzecz podatników VAT czynnych.
- Projekt przewiduje konieczność składania przez sprzedawców informacji podsumowującej dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.
.

NOWOŚĆ- Również od września kontynuujemy dobrze znany Państwu cykl szkoleń dotyczący EMERYTUR. "Zmiany w emeryturach od 01.10.2017: Obowiązek rozwiązania stosunku pracy przez pracującego emeryta. NOWA USTAWA po zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych- NOWE ZASADY PRZELICZANIA EMERYTUR.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w 2017 r.- OD STYCZNIA 2006 r. do września 2017 APROBA CENTRUM KSZTAŁENIA PRZEPROWADZIŁA PROFESJONALNE AUDYTY Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH , z których skorzystały już 54 placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki administracji publicznej i przedsiębiorstwa z całego kraju. Wraz z przeprowadzanym audytem firma opracowuje POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA oraz INSTRUKCJE ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 071/ 783 90 03.

Jak co roku, od października 2017 r. oferujemy Państwu szkolenie, z tematu "PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2017 i 2018 roku" (w zakresie obowiązków płatnika i podatnika) Zapewniamy najnowsze i obszerne materiały obejmujące: UJEDNOLICONY TEKST USTAWY Z ZAŁĄCZNIKAMI (PRZYSTOSOWANY DO CODZIENNEGO KORZYSTANIA W PRACY PŁATNIKA) ORAZ OBSZERNE I SZCZEGÓŁOWE OPRACOWANIE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ PODATKU ZA ROK 2016 I 2017, W KTÓRYM ZARÓWNO PŁATNIK JAK I PODATNIK ZNAJDZIE ODPOWIEDŹ NA WIĘKSZOŚĆ NURTUJĄCYCH GO PYTAŃ opracowanych na przestrzeni lat i pochodzących od uczestników szkoleń w 53 miastach naszego kraju.

Od grudnia 2017 r. rozpoczynamy cykl szkoleń "ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ROKU 2017 i 2018". Zapewniamy Państwu materiały szkoleniowe w formie obszernego opracowania zawierającego: ujednolicone teksty aktów prawnych (ustawa i akty wykonawcze do ustawy - według aktualnego stanu prawnego) z pełnym orzecznictwem Sądu Najwyższego i NSA, wyciągi z innych aktów prawnych dotyczących ZFŚS, komentarz do ustawy w formie odpowiedzi na pytania oraz wzory dokumentów wymienione w ustawie 1 programu. Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu zarówno stałych, jak i nowych klientów.

.


Jeśli zainteresowany/na jesteś pracą w naszej firmie, wyślij do nas swoje CV wraz z listem motywacyjnym na adres: rekrutacja@aproba.pl